Štefánikova 58
742 21  Kopřivnice
deviro@deviro.cz
Irena Veselá  777 747 038
Daniel Mach 777 747 037